RUGĂCIUNEA PENTRU CASA CE ESTE TULBURATĂ DE DUHURI RELE

Există duhurile rele?

Duhurile rele există şi lucrează neîncetat cu vrăjmăşie împotriva oamenilor. Dacă ele nu se văd, se văd însă semnele lucrării lor, relele sau nenorocirile care se abat adeseori asupra noastră şi asupra caselor noastre. Poarta prin care pătrunde lucrarea duhurilor rele sunt patimile şi slăbiciunile noastre înainte de orice, precum şi lipsa de rugăciune în casă sau lipsa preotului şi a slujbelor de sfinţire (sfeştania) pe o perioadă lungă de timp. Acolo unde nu este chemat numele lui Dumnezeu, ba mai mult este invocat cu timp şi fără timp numele diavolului, acesta din urmă se va instala cu duhurile lui mai devreme sau mai târziu, aducând cu sine tulburare multă.

De unde ştim că locuinţa noastră este tulburată de duhuri rele

Cum spuneam mai sus, semnele prezenţei şi lucrării duhurilor rele sunt tulburarea, neliniştea, răul de orice fel sau nenorocirile care bântuie uneori casa noastră, familia noastră. Adeseori, vin credincioşi la biserică şi se plâng de faptul că de la un timp totul le merge rău în casă, totul parcă merge pe dos, nu mai este linişte, întâmplările rele se ţin lanţ, nimic nu le mai reuşeşte. Alteori, neliniştea este însoţită şi de o frică continuă inexplicabilă, resimţită mai ales de copii şi de membrii de gen feminin ai familiei şi de sentimentul vecinătăţii a ceva rău

Trebuie ştiut că lucrarea diavolului şi a duhurilor rele îmbracă forme dintre cele mai diverse, de la răul care este atât de firesc şi obişnuit încât este trecut drept lucru bun până la situaţiile cele mai evidente şi înfricoşătoare de demonizaţi, adică de oameni stăpâniţi de demoni.

Acestea sunt situaţii când trebuie să chemăm preotul pentru a săvârşi slujba prevăzută de Biserică “pentru casa care este stăpânită de duhuri rele”.

Ce slujbă săvârşeşte preotul cu acest prilej?

Preotul va săvârşi sfinţirea apei mici sau sfeştania însoţită de o rugăciune specială de alungare a duhurilor rele, în care, între altele el se roagă cu stăruinţă lui Dumnezeu: “Tu, Doamne, întărirea celor ce-şi pun nădejdea în Tine, zidul cel tare al celor ce-şi pun încrederea în Tine, depărtează, izgoneşte şi împrăştie toată lucrarea diavolească, toată năvălirea satanei, toată bântuiala puterii celei potrivnice, de la casa aceasta şi de la cei care locuiesc în ea, care poartă semnul crucii Tale celei biruitoare şi înfricoşătoare împotriva demonilor, şi care cheamă numele Tău cel sfânt… însuţi, Stăpâne, păzeşte pe toţi care sunt în casa aceasta de toată vătămarea şi ispita, izbăvindu-i de frica de noapte, de săgeata ce zboară ziua, de lucrul ce umblă întru întuneric, de întâlnirea cu demonul de amiază…”

Cum ne pregătim pentru această slujbă?

Acasă credinciosul va pregăti pentru slujbă o măsuţă şi toate celelalte ca pentru sfeştanie.

Mai importantă este pregătirea sa sufletească. Iată ce scrie cartea de slujbă referitor la pregătirea credinciosului pentru aceste rugăciuni: “Cine va voi să i se citească în casă aceste rugăciuni trebuie să postească ziua aceea şi să facă milostenie după cum îi va fi puterea, şi cu râvnă să se roage lui Dumnezeu, dar mai întâi să se mărturisească.” Este bine, de asemenea, dacă este cu putinţă, preotul să săvârşească mai întâi Sfânta Liturghie la biserică, la care să participe şi cei ce doresc slujba.

Preot Constantin Coman

Ghid practic al crestinului ortodox – Casa crestinului, Editura Bizantina

.